2024. – 2025. akadēmiskā gada kalendārs

Svarīgi datumi un brīvdienas

14. augusts: Pirmā skolas diena/ skolēni skolu apmeklē līdz pusdienlaikam
18. septembris: skolēni skolu apmeklē līdz pusdienlaikam
21.-25. oktobris: Rudens brīvlaiks/ skolēniem nav jāierodas skolā
7.-8. novembris: Pamatskolas un Vidusskolas skolēnu konferences
15. novembris: Profesionālās pilnveides diena/ skolēniem nav jāierodas skolā
18. novembris: Latvijas neatkarības proklamēšanas diena/ skolēniem nav jāierodas skolā
13. decembris: skolēni skolu apmeklē līdz pusdienlaikam
16. decembris – 3. janvāris: Ziemas brīvlaiks/ skolēniem nav jāierodas skolā

6. janvāris: Profesionālās attīstības diena/ skolēniem nav jāierodas skolā
17.-21. februāris: Slēpošanas brīvlaiks/ skolēniem nav jāierodas skolā
20.-21. marts: Vidusskolas skolēnu konferences
26. marts: skolēni skolu apmeklē līdz pusdienlaikam
3.-4. aprīlis: Pamatskolas skolēnu konferences
14.-21. aprīlis: Lieldienu brīvlaiks / skolēniem nav jāierodas skolā
1.-5. maijs: Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošana/ skolēniem nav jāierodas skolā
12. jūnijs: Pēdējā skolas diena/ skolēni skolu apmeklē līdz pusdienlaikam
13. jūnijs: Profesionālās pilnveides diena pasniedzējiem un personālam/ skolēniem nav jāierodas skolā

* LSS patur tiesības pārcelt nodarbības uz citām dienām, ja kādu iemeslu dēļ mācības ir jāatceļ.

Lūdzu, lejupielādējiet akadēmiskā gada kalendāra pdf failu šeit

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Galerija

prev

Life at ISL

Life at ISL

Life at ISL

Life at ISL

Life at ISL

Life at ISL

prev